Domov důchodců Dvůr Králové nad Labem

Kalendář akcí 2017

Aktivizační a sociálně-terapeutické činnosti v roce 2017

Na začátku každého měsíce se koná schůzka uživatelů s vedením zařízení a sociální pracovnicí. Uživatelé jsou na těchto schůzkách informováni o novinkách v Domově, jsou představováni noví uživatelé. Cílem je získávání námětů, připomínek, podnětů a zpětné vazby od uživatelů na kvalitu péče a možnosti aktivizace, které jim Domov poskytuje.

Aktivizační a terapeutické činnosti se uskutečňují pravidelně na základě zájmu a schopností uživatelů. Zejména se jedná o procvičování jemné motoriky v rámci rukodělných a výtvarných aktivit, zpívání, poslech hudby, společná posezení v kavárničce, půjčování a společné nebo individuální předčítání z knih, aktivizační pohybové programy na zahradě, vycházky do blízkého okolí, kuželky, šipky, promítání filmů. Prostory pro aktivizační činnosti jsou otevřeny každý všední den od 9 do 11 hodin a od 13 do 17 hodin. Uživatelé zde mohou využít širokou nabídku ergoterapie, k dispozici je malá kuchyňka, reminiscenční místnost a další příjemné prostory. Pro uživatele jsme zařídili relaxační místnost ve stylu snoezelenu. Uživatelům, kteří jsou pro svůj zhoršený zdravotní stav na lůžku, poskytujeme dle potřeby bazální stimulaci. Zřídili jsme také místnost ve stylu života našich babiček a dědečků, vybavili jsme ji nábytkem z doby první republiky a poválečných let. Místnost může sloužit k setkávání našich uživatelů s rodinami, přáteli a známými. Probíhá zde také čtení a setkávání s uživateli, kterým se věnují aktivizační pracovnice individuálně.

Spolupracujeme s Královédvorskou Arnikou sdružující dobrovolníky, s Římskokatolickou církví a s Československou-husitskou církví.

LEDEN
Mše Církev římsko-katolická
Chytré hlavičky
Tříkrálová sbírka Farní charity
Sboráček

ÚNOR
Mše Církev římsko-katolická
Chytré hlavičky
Společné vaření - pečení bramboráků
Canisterapie - setkání s pejsky
Vystoupení ZUŠ Jaroměř

Maškarní bál + setkání s rodinami

BŘEZEN
Mše Církev římsko-katolická
Chytré hlavičky
Společné vaření - bramborové placky
Výstava obrázků žáků ZŠ Bílá Třemešná
Velikonoční dílny – Den s úsměvem

DUBEN
Canisterapie - setkání s pejsky
Mše Církev římsko-katolická
Chytré hlavičky
Velikonoční výstava DD Česká Skalice

KVĚTEN
Canisterapie - setkání s pejsky
Mše Církev římsko-katolická
Chytré hlavičky
Čarodějné opékání špekáčků
Výstava obrázků žáků ZŠ Bílá Třemešná

ČERVEN
Sboráček
Sportovní hry Lampertice
Výlet do Ratibořic - Herecké muzeum
Mše Církev římsko-katolická
Chytré hlavičky
Výlet do Častolovic
Návštěva Penzionu Za vodou
Miniolympiáda + opékání špekáčků
Návštěva tanečního vystoupení Angeles Dance Group v ZŠ Strž

ČERVENEC
Výlet Janské Lázně
Chytré hlavičky
Návštěva ZOO
Společné pečení
Výlet - houbaření

SRPEN
Kavárnička s Arnikou
Návštěva restaurace
Návštěva Štěrbovy vily
Zámecký jarmark - Teplice nad Metují
Chytré hlavičky

ZÁŘÍ
Mše Církev římsko-katolická
Zahradní slavnost - grilování
Výlet - houbaření

Účast na sportovních hrách Domova důchodců Lampertice
Canisterapie - setkání s pejsky
Vinobraní s hudebním doprovodem
Chytré hlavičky

ŘÍJEN
Účast na dni seniorů v Hankově domě
Chytré hlavičky
Mše Církev římsko-katolická
Cimbálovka + posezení u vínečka
Společné pečení - perníčky

LISTOPAD
Vánoční dílny - Den s úsměvem
Návštěva hřbitova - Dušičky
Dušičková mše

Mše Církev římsko-katolická
Chytré hlavičky
Vánoční výstava Teplice nad Metují

PROSINEC
Mše Církev římsko-katolická
Vystoupení 1. advent - Lipnický pěvecký sbor
Výroba adventních venců s žáky ZŠ Bílá Třemešná

Mikulášská nadílka
Výlet - Hrádek u Nechanic
Pečení vánočního cukroví
Sboráček

Chytré hlavičky
Vánoční večírek pro sponzory a spolupracující subjekty
Vánoční posezení s klienty - společný oběd