Domov důchodců Dvůr Králové nad Labem

Kalendář akcí 2016

Aktivizační a sociálně-terapeutické činnosti v roce 2016

Na začátku každého měsíce se koná schůzka uživatelů s vedením zařízení a sociální pracovnicí. Uživatelé jsou na těchto schůzkách informováni o novinkách v Domově, jsou představováni noví uživatelé. Cílem je získávání námětů, připomínek, podnětů a zpětné vazby od uživatelů na kvalitu péče a možnosti aktivizace, které jim Domov poskytuje.

Aktivizační a terapeutické činnosti se uskutečňují pravidelně na základě zájmu a schopností uživatelů. Zejména se jedná o procvičování jemné motoriky v rámci rukodělných a výtvarných aktivit, zpívání, poslech hudby, společná posezení v kavárničce, půjčování a společné nebo individuální předčítání z knih, aktivizační pohybové programy na zahradě, vycházky do blízkého okolí, kuželky, šipky, promítání filmů. Prostory pro aktivizační činnosti jsou otevřeny každý všední den od 9 do 11 hodin a od 13 do 17 hodin. Uživatelé zde mohou využít širokou nabídku ergoterapie, k dispozici je malá kuchyňka, reminiscenční místnost, dílna pro pány a další příjemné prostory. Pro uživatele jsme zařídili relaxační místnost ve stylu snoezelenu. Uživatelům, kteří jsou pro svůj zhoršený zdravotní stav na lůžku, poskytujeme dle potřeby bazální stimulaci. Zřídili jsme také místnost ve stylu života našich babiček a dědečků, vybavili jsme ji nábytkem z doby první republiky a poválečných let. Místnost může sloužit k setkávání našich uživatelů s rodinami, přáteli a známými. Probíhá zde také čtení a setkávání s uživateli, kterým se věnují aktivizační pracovnice individuálně. Nově je do týdenního programu zařazen vzpomínkový program Bejvávalo a program na procvičování kognitivních funkcí Dopolední klub.

Spolupracujeme s canisterapeutkami paní Neumannovou a paní Čápovou, s Královédvorskou Arnikou sdružující dobrovolníky, s Římskokatolickou církví a s Československou-husitskou církví.

LEDEN
Modlitební setkání Církev česko-husitská
Mše Církev římsko-katolická
Chytré hlavičky
Canisterapie
Tříkrálová sbírka Farní charity
Turnaj v šipkách

ÚNOR
Modlitební setkání Církev česko-husitská
Mše Církev římsko-katolická
Chytré hlavičky
Společné vaření
Canisterapie - setkání s pejsky
Maškarní bál + setkání s rodinami

BŘEZEN
Modlitební setkání Církev česko-husitská
Mše Církev římsko-katolická
Chytré hlavičky
Společné vaření
Přednáška dějepisného kroužku ZŠ Bílá Třemešná
Velikonoční dílny – Den s úsměvem
Nakládání utopenců
Ochutnávka utopenců
Velikonoční výstava v DD Česká Skalice
DUBEN
Modlitební setkání Církev česko-husitská
Canisterapie - setkání s pejsky
Mše Církev římsko-katolická
Chytré hlavičky
Hudební vystoupení folkové skupiny
Keramika

KVĚTEN
Modlitební setkání Církev česko-husitská
Canisterapie - setkání s pejsky
Mše Církev římsko-katolická
Chytré hlavičky
Čarodějné opékání špekáčků
Společné tvoření s dětmi z MŠ
Vystoupení dětského sboru Sboráček
Společné vaření

ČERVEN
Modlitební setkání Církev česko-husitská
Canisterapie - setkání s pejsky
Mše Církev římsko-katolická
Chytré hlavičky + natáčení ČT
Výlet do Častolovic
Turnaj ve „Člověče nezlob se“
Miniolympiáda + opékání špekáčků
Návštěva tanečního vystoupení Angeles Dance Group v ZŠ Strž

ČERVENEC
Modlitební setkání Církev česko-husitská
Chytré hlavičky
Návštěva ZOO

SRPEN
Keramika se Zuzkou
Návštěva výstavy zvířat v Žirči
Návštěva restaurace
Sportovní hry v Pilníkově
Výlet do Pilníkova na pstruhy
Výlet na sv. Kateřinu
Chytré hlavičky

ZÁŘÍ
Mše Církev římsko-katolická
Zahradní grilování
Účast na sportovních hrách Domova důchodců Lampertice
Canisterapie - setkání s pejsky
Vinobraní s hudebním doprovodem
Chytré hlavičky

ŘÍJEN
Účast na dni seniorů v Hankově domě
Chytré hlavičky
Mše Církev římsko-katolická
Cimbálovka + posezení u vínečka
Canisterapie - setkání s pejsky
Volby do Královéhradeckého kraje
Keramika

LISTOPAD
Vánoční dílny - Den s úsměvem
Mše Církev římsko-katolická
Chytré hlavičky
Společné pečení perníčků
Modlitební setkání Církev česko-husitská
Canisterapie - setkání s pejsky
Výlet Hrádek u Nechanic
Hudební vystoupení Trio Diamantes
Výroba adventních venců s žáky ZŠ Bílá Třemešná

PROSINEC
Mše Církev římsko-katolická
Mikulášská nadílka
Canisterapie - setkání s pejsky
Pečení vánočního cukroví
Pečení štrůdlů
Chytré hlavičky
Návštěva vánoční výstavy v Domově důchodců Česká Skalice
Modlitební setkání Církev česko-husitská
Vánoční setkání s rodinami, taneční a hudební vystoupení