Domov Důchodců Dvůr Králové nad Labem

Spolupracující subjekty

Římskokatolická farnost Dvůr Králové nad Labem
P.Th.Mgr. Jan Czekala (děkan farního úřadu)
každý měsíc vykonává svatou mši

Královédvorská diecéze - Církve československé husitské
Anna Holínská (farářka)
Každé úterý probíhá setkání, které je věnováno náboženské tematice, procvičování paměti nebo událostem, které souvisejí s aktuálním ročním obdobím.

Královédvorská Arnika, o. s. (sdružení dobrovolníků)
Jana Štěpánová – předsedkyně sdružení dobrovolníků
Ing. Kateřina Krobotová - koordinátorka
Lenka Prajzlerová – pomoc při organizaci aktivizačních činností, výletů a společenských akcí, vedení počítačového kroužku
Mgr. Zuzana Chludilová - keramika, besedy s uživateli

Psí pac z Podkrkonoší, o. s.
canisterapie  - setkání s pejsky (terapie pomocí kontaktu uživatelů s cvičenými canisterapeutickými psi)
p. Neumannová
p. Čápová

dětský sbor Sboráček ze Základní školy Schulzovy sady ve Dvoře Králové nad Labem
Mgr. Jitka Krejčí – vedoucí dětského sboru Sboráček

Farní charita Dvůr Králové nad Labem
Mgr. Kateřina Hlaváčková    

MŠ a ZŠ Bílá Třemešná
Mgr. Kateřina Poživilová
Mgr. Dana Rejlová
rukodělné práce s dětmi, divadelní vystoupení