Domov důchodců Dvůr Králové nad Labem

Historie

Historie vzniku Domova důchodců Dvůr Králové nad Labem

Historie vzniku Domova důchodců ve Dvoře Králové nad Labem navazuje na historii Domova důchodců Žireč, který sídlil v bývalé jezuitské koleji v zámku v Žirči u Dvora Králové nad Labem.

 

Domov Žireč vznikl v roce 1938 jako Domov sv. Josefa. Zámek vlastnila Kongregace Sester Nejsvětější Svátosti se sídlem v Českých Budějovicích, která jej koupila od továrníka Josefa Ettricha z Jaroměře. Jak kronika uvádí: „….budou se přijímati staré, choré a opuštěné lidi na opatrování a exercie mohou se zde pořádati pro účastníky obojí národnosti….“

 

Po násilném vyklízení klášterů v 50. letech převzala domov do své správy Náboženská Matice. V roce 1961 přešlo vlastnictví na československý stát. V roce 1995 rozsudkem Okresního soudu v Trutnově byl majetek navrácen zpět Kongregaci Sester Nejsvětější Svátosti v Českých Budějovicích. Na základě toho se v roce 1997 bylo definitivně rozhodnuto o výstavbě nového domova důchodců ve Dvoře Králové nad Labem. 1. 7. 2000 v novém domově došlo k zahájení provozu. Samotné stěhování všech obyvatel i s lůžky a zaměstnanců proběhlo během jediného dne. Přípravy byly náročné a dlouhé a pracovní nasazení všech mimořádné.

 

Domov sv. Josefa v Žirči v současné době poskytuje péči lidem s roztroušenou sklerozou.

 

V roce 2011 v Domově důchodců Dvůr Králové nad Labem dochází ke změně vedení, které určuje nový směr fungování instituce pečující o seniory. Změny se dotýkají obyvatel Domova i jeho zaměstnanců. Cílem je poskytovat kvalitní službu odborným personálem v souladu se zákonnými normami a interními dokumenty organizace při dosažení maximální provázanosti sociální, ošetřovatelské a zdravotní péče. Kvalitní služby by měly vést k uspokojování bio, psycho, sociálních a spirituálních potřeb uživatelů. Je kladen velký důraz na individuální přístup k obyvatelům Domova. Jedním z dílčích cílů vedení Domova je otevřít instituci vnějšímu okolí, otevřeně prezentovat své služby a aktivně spolupracovat s organizacemi podobného zaměření.