Domov důchodců Dvůr Králové nad Labem

Nabídka aktivizačních činností

I. VOLNOČASOVÉ A ZÁJMOVÉ AKTIVITY

 1. RUKODĚLNÉ AKTIVITY
 2. PRÁCE S KERAMICKOU HLÍNOU
 3. VAŘENÍ A PEČENÍ

II. POMOC PŘI OBNOVENÍ NEBO UPEVNĚNÍ KONTAKTU S PŘIROZENÝM SOCIÁLNÍM PROSTŘEDÍM

 1. KAVÁRNIČKA
 2. OPÉKÁNÍ ŠPEKÁČKŮ
 3. BESEDY, PŘEDNÁŠKY
 4. PRÁCE S PC
 5. PROMÍTÁNÍ FILMŮ
 6. KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE
 7. ŠIPKY
 8. SOUTĚŽE (TURNAJ V ŠIPKÁCH NEBO ČLOVĚČE NEZLOB SE)
 9. NÁVŠTĚVA HŘBITOVA DO 20 KM OD DOMOVA
 10. POBYT VENKU

III. NÁCVIK A UPEVŇOVÁNÍ MOTORICKÝCH, PSYCHICKÝCH A SOCIÁLNÍCH SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ

 1. DOPOLEDNÍ KLUB
 2. CHYTRÉ HLAVIČKY
 3. "BEJVÁVALO" (VZPOMÍNÁNÍ)
 4. SPORTOVNÍ HRY
 5. CVIČENÍ JEMNÉ MOTORIKY